วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าจัดส่งทุกวัน จันทร์-วันเสาร์

แจ้งชำระเงินก่อน 14:00 น. จัดส่งภายในวันนั้น
(ได้รับสินค้าวันทำการถัดไป)
แจ้งหลังจากเวลา 14:00 น.
จัดส่งในวันทำการถัดไป

login

สมัครสมาชิก หรือ login ทุกครั้งก่อนสั่งซื้อสินค้า

add to cart

เลือกสินค้าที่ต้องการ โดยระบุสี ไซส์ และจำนวน จากนั้นคลิกปุ่ม Add to Cart

view cart

เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม View Cart

Proceed to Checkout

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้เรียบร้อย คลิกปุ่ม Proceed to Checkout

Place Order

กรอกรายละเอียด ที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน คลิกปุ่ม Place Order เพื่อสั่งซื้อ

confirm payment

ชำระค่าสินค้าตามรายละเอียด ที่แจ้งบนหน้าเว็บไซต์และแจ้งชำระเงิน โดยระบุวัน เวลา จำนวนเงิน และหลักฐานการโอน

หลังจากแจ้งชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ ได้ที่อีเมล์ เลขพัสดุจะอัพเดทหลัง 22.00 น. ของทุกวันทำการ