นโยบายทางธุรกิจ

วิธีการจัดส่งสินค้า (SHIPPING INFORMATION)

1. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน EMS, เคอรี่ (Kerry)

       กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1-3 วันทำการ)

       ต่างจังหวัด (2-5 วันทำการ)

ค่าบริการจัดส่งฟรี บริการจัดส่งทั่วประเทศ

2. การจัดส่งถึงสถานที่ เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน3ชั่วโมงคำนวณค่าจัดส่งตามระยะทางจริง

หมายเหตุ : ชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไปบริษัทฯเปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์- เสาร์ หยุดวัน อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป

นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า

– สินค้าชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ/หรือ กระบวนการผลิต (Manufacturing Defect) สินค้าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ สินค้าชำรุดที่เกิดจากการจัดส่ง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

– สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทำลายฉลาก จำนวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และของแถมครบถ้วนและคืนพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง

– กรณีสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง และแฟชั่น หากมีอาการแพ้จากการใช้งาน ลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบในการคืนสินค้า

– การรับคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามสภาพของสินค้าที่รับคืน โดยถือเอาการประเมินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เบอร์ 099 229 4414 หรืออีเมล์ [email protected] ในเวลา 09.00 น. – 14.00 น. ทุกวัน ยกเว้นอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า

3. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

นโยบายการคืนเงิน

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

– กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย

การคืนเงิน

สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

– กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทแล้ว

สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

– กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก

– กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 7  วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

  – สินค้าต้องไม่เปิดใช้งาน

  – สินค้าต้องไม่ชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่

  – บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่บุบ แตก ขาด หรือเสียหาย

  – สินค้าประเภทชุดชั้นใน (ต้องไม่ใช้งานมาแล้ว)

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เบอร์ 099-229-4414 หรืออีเมล์ [email protected] เพื่อแจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า